Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Độc Lập
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Giờ học Mĩ thuật hạnh phúc của học trò 2C
  • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHỦ ĐỀ: NHỚ ƠN THẦY CÔ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP
  • NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP
  • VUI HỘI TRĂNG RẰM TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP
  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP NĂM HỌC 2019-2020
  • HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC- CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2018-2029
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 124
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2020. TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021-TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐƯA YÊU NƯỚC NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2020. TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021-TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐƯA YÊU NƯỚC NĂM 2021

          Sáng ngày 20/01/2021. Đảng uỷ - UBND Phường Trung Thành tổ chức hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 - Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2020 - Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
TRƯỜNG TIÊU HỌC ĐỘC LẬP ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020-2023

TRƯỜNG TIÊU HỌC ĐỘC LẬP ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2020-2023

           Thực hiện kế hoạch số 48/KHDU ngày 26/07/2019 của Đảng ủy phường Trung Thành và kế hoạch 09/KHTĐL ngày 15/11/2019 của Chi bộ trường Tiểu học Độc Lập về Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2023. Ngày 06/03/2020 Chi bộ trường Tiểu học Độc Lập đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2023.
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website