Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Độc Lập
Thông báo
Hình ảnh tiêu biểu
  • Giờ học Mĩ thuật hạnh phúc của học trò 2C
  • HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHỦ ĐỀ: NHỚ ƠN THẦY CÔ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP
  • NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP
  • VUI HỘI TRĂNG RẰM TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP
  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP NĂM HỌC 2019-2020
  • HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC- CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM HỌC 2018-2029
Thống kê truy cập
Hôm nay : 138
Hôm qua : 228
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2020. TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021-TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐƯA YÊU NƯỚC NĂM 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2020. TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021-TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2020 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐƯA YÊU NƯỚC NĂM 2021

          Sáng ngày 20/01/2021. Đảng uỷ - UBND Phường Trung Thành tổ chức hội nghị Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 - Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2020 - Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.
CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP

CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KÌ CHO CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỘC LẬP

               Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh là một việc làm luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Từ nhiều năm nay, việc tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các em học sinh đã được nhà trường duy trì thành nề nếp và thực hiện thường xuyên theo kế hoạch.
Trường Tiểu học Độc Lập tổ chức Hội nghị  Công Chức- VIên chức và người lao động năm học 2020 – 2021.

Trường Tiểu học Độc Lập tổ chức Hội nghị Công Chức- VIên chức và người lao động năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ, quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, sáng ngày 17/10/2020, Trường Tiểu học Độc Lập đã tiến hành tổ chức Hội nghị Công chức- Viên chức - Người lao đọng năm học 2020 - 2021.
Sổ liên lạc điện tử
Liên kết website